Kommer du till Finland för att arbeta? In To Finland ska hjälpa dig!

In To Finland är ett serviceställe för utländska arbetstagare i Finland, som upprätthålls av både FPA och Skatteförvaltningen. Utöver personer som kommer till Finland för att arbeta betjänar vi också utländska företagare, studerande samt företag som anställer och förmedlar utländsk arbetskraft.

På vårt serviceställe i Kampen i Helsingfors finns språkkunnig personal som vägleder utländska kunder i frågor om social trygghet och beskattning. På servicestället är det möjligt att ansöka om bl.a. skattekort och skattenummer, som är obligatoriskt inom byggbranschen. Utländska arbetstagare som kommer till Finland för mindre än ett år kan samtidigt också få en finländsk personbeteckning utan att behöva gå till magistraten.

Under länken vanliga frågor på In To Finlands webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om beskattning och social trygghet. Ytterligare information får du per e-post eller genom att besöka vårt serviceställe. Om du tror att andra kan ha nytta av vår webbplats, dela sidan med dem!

Vero
Kela